AUTA s.r.o.
 • MÁTE NEHODU ?
 • MÁTE PORUCHU ?
 • VOLEJTE 722 778 999 24/7
Smluvní partner: allianz.png ceska_pojistovna.png cpp.png csob_pojistovna.png generali_pojistovna.png kooperativa.png uniqa.png wustenrot.png

Potřebuji poradit s ...

Tak, jako je povinností řidiče vozit v autě lékárničku a hasicí přístroj, je nezbytné mít u sebe i tzv. protokol o nehodě, resp. Záznam o dopravní nehodě, ve dvou exemplářích. Při sepisování havarijní pojistky nebo povinného ručení by Vám měla pojišťovna automaticky poskytnout několik těchto formulářů.

Jak vyplnit záznam o nehodě?

Od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci zákona o dopravních nehodách. Účastníci silničního provozu již nejsou povinni volat ke každé dopravní nehodě policii. Ze zákona jim ale vyplývá povinnost sepsat záznam o dopravní nehodě, někdy také nazývaný jako zápis o nehodě.

Záznam o dopravní nehodě je formulář, který plně odpovídá Comité Européen des Assurances (CEA) a dá se využít při všech dopravních nehodách. Řidič není povinen tento zápis o dopravní nehodě vozit s sebou, ale v případě nehody je praktické ho mít při ruce.

Existuje více jazykových variant formuláře pro záznam o dopravní nehodě. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé body očíslovány.

Jak zápis o dopravní nehodě správně vyplnit? Je důležité vědět, že pro dvě zúčastněná vozidla používáme pouze jednu sadu formulářů. Píšeme propisovací tužkou a snažíme se, aby bylo naše písmo čitelné i na kopiích. Nezbytné je zaznamenat jména a adresy případných svědků nehody. Celý formulář pak stvrdíme podpisy účastníků nehody. Bezprostředně po nehodě musíme záznam o dopravní nehodě předat příslušné pojišťovně.

Co a jak vyplnit:
 1. Datum nehody
  Vyplňte co nejpřesněji datum a hodinu dopravní nehody, například 1. 1. 2013 v 10:30.
 2. Místo
  Uveďte místo, kde se autonehoda stala. Název ulice, číslo domu, mimo město kilometr silnice, na kterém došlo k nehodě. Například ulice Šachetní 302, Příbram. nebo dálnice R4, 48. kilometr nedaleko sjezdu na Příbram.
 3. Zranění
  Zaškrtněte, zda při nehodě byli zraněni lidé.
 4. Věcná škoda na jiných vozidlech či předmětech
  Zaškrtněte, pokud při nehodě vznikla jiná škoda než na uvedených automobilech - například na pouličním osvětlení.
 5. Svědci
  Vyplňte co nejpřesněji údaje o svědcích. Uveďte jméno, adresu trvalého bydliště, telefonní spojení, nejlépe na mobilní telefon, podtrhněte jméno spolujezdce.
 6. Pojištěný/Pojistník (u vozdila A i B)
  Uveďte celé jméno a adresu trvalého bydliště majitelů každého z vozů, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení, vypište čísla telefonů, nejlépe mobilních.
 7. Vozidlo
  Vypište tovární značku a typ automobilu, rok výroby automobilu a SPZ. Údaje najdete v osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý techničák").
 8. Pojistitel
  Uveďte název pojišťoven a případně adres poboček (není nezbytně nutné), u níž má každý z účastníků uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu (takzvané povinné ručení). Vyplňte číslo pojistky, které najdete na dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo na „zelené kartě“. Zaškrtněte, zda máte havarijní pojištění.
 9. Řidič
  Vyplňte příjmení, jména a adresy řidičů obou vozů – například u vozidla B Anna Konopníková, adresa Býčí 2, 387 01 Volyně. Údaje nemusí být shodné s bodem 6 – na vzorovém formuláři je řidičem vozidla B Anna Konopníková, ale pojišťovna se bude chtít s pojištěnou, kterou je Marie Škopková. Uveďte čísla řidičských průkazů. Doplňte, pro kterou skupinu motorových vozidel oprávnění platí a platnost průkazu.
 10. Označte šipkou
  Vyznačte šipkou přesně místo střetu, tedy například levý přední roh auta A a pravý přední roh auta B.
 11. Viditelná poškození
  Vypište stručně poškození vašeho vozu, například poškozený přední nárazník, levé světlo, blatník a kapota motoru.
 12. Zaškrtněte odpovídající body
  Zaškrtněte křížkem situaci obou vozů při nehodě, do čtverečku dole vypište počet označených políček. Pokud máte pocit, že to není dostatečné, můžete k formuláři připojit dodatečnou přílohu s přesnějším popisem havárie a vlastními slovy všechno popsat.
 13. Nákres
  Nakreslete podle uvedených bodů dopravní nehodu. Pokuste se o jasný náčrt silnice, šipkami vyznačte směr jízdy aut a jejich postavení v okamžiku střetu. Do plánku vepište také dopravní značky (nemusíte je kreslit) a jména ulic s vyznačením hlavní/vedlejší.
 14. Poznámky
  Vypište vše, co považujete za důležité pro řešení nehody, případně to, co se nevešlo do kolonky poškození.
 15. Podpisy řidičů
  Oba řidiči musí podepsat formulář, jeden dají pojišťovně viníka, každý si nechá jednu kopii.