AUTA s.r.o.
  • MÁTE NEHODU ?
  • MÁTE PORUCHU ?
  • VOLEJTE 722 778 999 24/7
Smluvní partner: allianz.png ceska_pojistovna.png cpp.png csob_pojistovna.png generali_pojistovna.png kooperativa.png uniqa.png wustenrot.png

Úskalí v řešení nehody

Vyřízení pojistné události nebývá vždy snadné a rychlé. Pro vaši představu vypisujeme několik situací, které mohou průběh likvidace škody značně prodloužit a vyplacení pojistné události ovlivnit.


Správní řízení

Dopravní nehoda, šetřená policií, může být vzhledem k výši škody, zranění, popřípadě z důvodu, kdy se účastníci dopravní nehody nedohodli o vině, dále postoupena k vyřízení správnímu orgánu, tedy magistrátu města, do jehož obvodu spadá místo vzniku dopravní nehody. Je třeba počítat s časovou prodlevou vyřízení pojistné události, zejména díky lhůtám policie /30 dnů/a správního orgánu /60 dnů/. Dále je třeba počítat s možným odvoláním některého z účastníků správního řízení, které dále dobu řešení výrazně prodlouží.


Viník nenahlásil škodu své pojišťovně

Při dopravní nehodě, u které odpadá povinnost přivolat policii, může nastat situace, kdy viník následně zavinění popírá a škodu na pojišťovně nenahlásí. Můžete se tak dostat do situace, kdy důkazní břemeno o prokázání právního základu nesete vy a nemusí se vám jej vždy podařit prokázat. Doporučujeme při dopravní nehodě vždy s viníkem vyplnit a podepsat formulář, prokazující účast a zavinění škody, Je nutné, aby viník napsal, že nehodu jednoznačně zavinil např.z důvodu nepozornosti, pokud možno zajistit fotodokumentaci místa a střetu vozidel, zajištění případných svědků a nejlépe oboustranně telefonicky ihned škodu nahlásit na pojišťovně.


Nepojištěný viník

Při samotné dopravní nehodě viník, předkládající doklad o pojištění z provozu vozidla, nemusí mít striktně platné pojištění, které mu mohlo v průběhu sjednané doby zaniknout například při neplacení,tuto skutečnost se většinou poškozený dozví až při uplatnění svého nároku na pojišťovně viníka. V takovémto případě, pověří Česká kancelář pojistitelů likvidací pojistné události členskou pojišťovnu. Do doby určení likvidující pojišťovny zajistěte prohlídku poškozeného vozidla u vaší sjednané pojišťovny, která následně předá zápis o poškození vozidla a fotodokumentaci poškození na vyžádání určené pojišťovně, která škodu uhradí. Doporučujeme pořízení souběžné vlastní fotodokumentace pro urychlení pozdější likvidace pojistné události.