AUTA s.r.o.
  • MÁTE NEHODU ?
  • MÁTE PORUCHU ?
  • VOLEJTE 722 778 999 24/7
Smluvní partner: allianz.png ceska_pojistovna.png cpp.png csob_pojistovna.png generali_pojistovna.png kooperativa.png uniqa.png wustenrot.png

SLOVNÍČEK POJMŮ

SLOVNÍČEK POJMŮ

 

JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ POZŮSTALÝCH

 

Přímé finanční odškodnění pozůstalých obětí dopravní nehody.

 

KOREKCE NÁKLADŮ NA OPRAVU

 

Srážka z pojistného plnění za zhodnocení vlastního vozidla opravou (amortizace).

 

OBECNÁ CENA VOZIDLA

 

Jedná se o cenu, za kterou je v daném čase a regionu možno pořídit stejné nebo obdobné vozidlo s přihlédnutím k technickému stavu a opotřebení vozidla.

 

PARCIÁLNÍ ŠKODA

Jedná se o částečné poškození vozidla, tedy o škodu odstranitelnou opravou. Parciální škodu je možné řešit předložením faktury za opravu vozidla nebo tzv. rozpočtem. Ten je vyhotoven na specializovaném softwaru, který stanoví hodnotu nákladů na opravu, potřebných k uvedení vozidla do původního stavu.

 

POJISTNÉ PLNĚNÍ

 

Finanční odškodnění za způsobenou škodu.

 

PROHLÍDKA

 

Zápis poškození vozidla, včetně pořízení fotodokumentace ze strany likvidující pojišťovny.

 

SVÉPOMOC   (rozpočet nákladu na opravu)

Oprava poškozeného vozidla rozpočtem nákladů na opravu. V současné době nejméně výhodný způsob likvidace!

 

TOTÁLNÍ ŠKODA

Škoda, při které je oprava  neekonomická (náklady na opravu přesahují cenu vozidla), Zde hovoříme o tkzv. ekonomické totální škodě.  Pokud je poškození takového rozsahu, že není možné vozidlo opravit, hovoříme o technické totální škodě. Totální škoda se řeší vždy výpočtem, při kterém je výše majetkové újmy stanovena jako rozdíl hodnoty vozidla před poškozením a hodnoty havarovaného vraku.

 

UŠLÝ ZISK

Jedná se o nárok podnikatele nebo osoby samostatně výdělečně činné. Ušlý zisk je částka, která této osobě v důsledku zranění při dopravní nehodě a následné pracovní neschopnosti ušla. Tento požadavek se vyčísluje za pomoci daňového přiznání, peněžních deníků, faktur vydaných a přijatých a dalších účetních podkladů. Vyčíslení ušlého zisku je poměrně náročná odborná záležitost.

 

ZNALECKÝ STANDARD č. 1/2005

Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě.

 

ZNEHODNOCENÍ VOZIDLA

Finanční vyrovnání za znehodnocení poškozeného vozidla opravou. Zvažujeme je v případě, že při opravě vozidla došlo k zásahu do skeletu karoserie (oprava za použití rovnacího rámu, výřez dílu apod.). Důležitým předpokladem pro tuto škodu je technická hodnota vozidla - jeho stáří a proběh kilometrů. 

 

ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

 

Trvalé následky v přímé souvislosti s dopravní nehodou.

 

ZTRÁTA NA VÝDĚLKU

Nárok na tuto náhradu škody způsobenou pracovní neschopností v důsledku zranění při dopravní nehodě vzniká osobám v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Jedná se o rozdíl mezi reálnou mzdou pobíranou zaměstnancem před zraněním a vyplacenými dávkami sociálního zabezpečení po dobu pracovní neschopnosti.