AUTA s.r.o.
  • MÁTE NEHODU ?
  • MÁTE PORUCHU ?
  • VOLEJTE 722 778 999 24/7
Smluvní partner: allianz.png ceska_pojistovna.png cpp.png csob_pojistovna.png generali_pojistovna.png kooperativa.png uniqa.png wustenrot.png

OBECNÉ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

POVINNÉ RUČENÍ


Povinné ručení aneb pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné ze zákona a musí ho sjednat každý vlastník motorového vozidla. Řídí se zákonem 168/1999Sb.
Povinné ručení kryje škody, které způsobíte vy svým vozidlem 3. osobám nebo se dopustíte škody na majetku 3. osob.

 
Limity pojistného plnění


Každé povinné ručení se sjednává za určitých limitů. Ze zákona jsou nejnižší možné limity 35 mil. Kč při škodách na zdraví / 35 mil. Kč při škodách na majetku. Pojišťovny však obvykle nabízí i limity větší, např. 50/60 mil. Kč nebo 100/100 mil. Kč. Některé pojišťovny nabízejí povinné ručení v různých variantách, např. s rozšířeným rozsahem, kdy povinné ručení zahrnuje i krytí rizik v případě odcizení vozidla.
POSTIH PRO VLASTNÍKY VOZIDEL, KTEŘÍ JEZDÍ BEZ POVINNÉHO RUČENÍ

Každý majitel vozidla, který si nesjedná povinné ručení je povinen uhradit příspěvek (pokutu) do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). ČKP sama zasílá výzvy vlastníkům nepojištěných vozidel s vyčíslením pokuty, kterou jsou majitelů povinni uhradit. Jezdit bez povinného ručení se opravdu nevyplatí, neboť příspěvek (pokuta) do garančního fondu několikrát převyšuje běžnou splátku za povinné ručení.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ


Havarijní pojištění nebo také KASKO kryje rizika proti odcizení vozidla, poškození vozidla nebo jeho části. Obvykle pojišťovny nabízejí různý rozsah pojistných rizik – přes komplexní pojištění vozidla, které zahrnuje: odcizení, havárii, živel a vandalismus, po částečné pojištění, jako je např. pouze riziko odcizení vozidla nebo samotné riziko havárie. Havarijní pojištění není povinné ze zákona, dobrovolně si ho sjednává každý vlastník motorového vozidla. Jedinou výjimkou může tvořit povinnost uzavřít toto pojištění, pokud je vozidlo zatíženo leasingovou smlouvou.
Spoluúčast

 K havarijnímu pojištění patří výběr spoluúčasti, tj. podílu zákazníka na pojistné události. Vždy platí, že čím vyšší je spoluúčast, tím menší je splátka pojistného. Pro motoristu je ale optimální mít nízkou spoluúčast, neboť pak při pojistné události dostane od pojišťovny více peněz. Každý motorista se tak musí rozhodnout, co je pro něj důležitější. Na výběr jsou obvykle spoluúčasti ve výši 5% min. 5.000 Kč, 10% min. 10.000 Kč.

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ


Mezi nejčastěji uzavíraná doplňková pojištění patří pojištění čelního skla. Pojišťovny ale většinou nabízejí i jiná doplňková připojištění, jako pojištění úrazu dopravovaných osob (tzv. pojištění sedadel), pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel nebo asistenčních služeb)
 

CO MÁ VLIV NA VÝPOČET SPLÁTKY POJISTNÉHO?


Většina pojišťoven vypočítává výši pojistného v závislosti na různých faktorech – informací o pojištěném vozidle nebo jeho majiteli. Jedná se např. o tyto údaje, které ovlivňují výslednou výši pojistného:
značka, model, barva, obsah, hmotnost, stáří vozidla
bydliště, věk, pohlaví, povolání majitele
zabezpečení vozidla (čím je lépe vozidlo zabezpečeno, tím je pojistné nižší)
propojištěnost = sleva za uzavření více druhů pojištění u jedné pojišťovny
škodní průběh, tj. bonus – sleva na pojistném za beznehodový průběh / malus – přirážka, penalizace za způsobené škody.
Proto u naprosto stejného vozidla může být splátka pojistného jiná, protože jeho majitelé bydlí v různých okresech a za svůj motoristický život mají nárok na odlišný bonus.

SLOVNÍČEK POJMŮ

Pojistitel = pojišťovna
Pojištěný = osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, apod. se pojištění vztahuje
Pojistník = osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a většinou hradí pojistné
Oprávněná osoba = osoba, která má nárok na pojistné plnění Pozn. většinou je pojištěný, pojistník a oprávněná osoba 1 člověk (ale můžou to být i osoby rozdílné)
Pojistné = platba za pojištění
Pojistná doba = doba, na kterou bylo pojištění sjednáno
Automatická prolongace = automatické prodloužení smlouvy
Předmět pojištění = věc, která je předmětem pojistné smlouvy (auto, motocykl, byt, pozemek,...)
Pojistná částka = částka stanovená ve smlouvě jako nejvyšší možná hranice pojistného plnění (např. u nového vozidla je to jeho kupní cena).
Pojistná hodnota = nejvyšší možná majetková újma, která může při pojistné události nastat (pro výplatu peněz je ale rozhodující stanovená pojistná částka ve smlouvě).
Časová cena = hodnota, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí
Škodní událost = událost, při které vznikne pojištěnému škoda a může být důvodem pro vzniku práva na pojistné plnění
Pojistná událost = nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění
Pojistné plnění = obnos peněžních prostředků, které pojišťovna poskytne po pojistné události
Výluky z pojištění = skutečnosti, na které se nevztahuje výplata pojistného plnění (např. řízení pod vlivem alkoholu, znehodnocení vozidla při válečných konfliktech, při automobilových závodech, apod.)
VPP = Všeobecné pojistné podmínky – soubor podmínek vydávaných pojišťovnou k jednotlivým druhům pojištění
Zelená karta = mezinárodní automobilový doklad vydávaný k povinnému ručení jako doklad o sjednání povinného ručení + informace, v jakých státech platí - vydává se s platností na 1 pojistný rok, pojišťovny automaticky zasílají v dalších letech nové zelené karty
ČKP = Česká kancelář pojistitelů.